Dilluns 28 de setembre del 2020


 Accés a ScienceDirect ebooks

Accés gratuït a més de 30.000 llibres electrònics de la plataforma @ScienceDirect fins el 31 d'octubre de 2020

Podrem llegir en línia els llibres i descarregar-los complets o bé seleccionar només aquells capítols que necessitem. Podeu accedir des de l'enllaç de sota.

Més > ScienceDirect e-books

Retuitejar Twitter BCT
 Journal Citation Reports 2019

Des de mitjans de juliol ja està disponible l’any 2019 del Journal Citation Reports. (JCR).

Podeu accedir des del Cercador, buscant Web of Science i seguir a continuació l’enllaç diferenciat pel JCR

Més> Accés al JCR a través del Cercador de les biblioteques UAB

Retuitejar Twitter BCT
 Cursos pels estudiants de grau de nou ingrés amb TEAMS

Hem preparat 3 sessions per presentar els serveis de la biblioteca adreçat als estudiants de grau de nou ingrés.

Us agrairíem que informéssiu als alumnes que poden inscriure’s a:  Coneix les biblioteques

 
Retuitejar Twitter BCT
 
El tractament de les vostres dades personals en aquesta llista de distribució/difusió té la finalitat de mantenir-vos informat de les novetats de les Biblioteques UAB. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d'accès, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament enviant un missatge a bib.ciencia.tecnologia@uab.cat