Training at libraries

Inscription course: Fonts d'informació
Organizer:  Biblioteca Humanitats
Trainer:  Rafael Giraldez
Place:  Sala de Formació (L/105)
Language:  Català
Description: 
Date:  Monday, 27 February 2012
Schedule:  11:00-14:00
Notes:   Recursos d'informació més importants a Humanitats
Addressed to:  Estudiants de master
Sessions: 
Free places:  Course finished